Hồ Cá Mini PT-AQUA

Bể cá mini để bàn D40*R25*C25 COMBO425 WHITE Giảm 210.000đ

Bể cá mini để bàn D40*R25*C25 COMBO425 WHITE

489.000đ 699.000đ -30%

Với phương châm luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chu đáo dành cho khách hàng, chúng tôi cho ra đời sản phẩm " Bể cá mini D40*R25*C25cm để bàn " Với bộ COMBO425 WHITE vô cùng đẹp mắt, lại tiết kiệm thời gian mua sắm. 
Bể cá mini để bàn D40*R25*C25 COMBO425 MIX Giảm 210.000đ

Bể cá mini để bàn D40*R25*C25 COMBO425 MIX

489.000đ 699.000đ -30%

Với phương châm luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chu đáo dành cho khách hàng, chúng tôi cho ra đời sản phẩm " Bể cá mini D40*R25*C25cm để bàn " Với bộ COMBO425 MIX vô cùng đẹp mắt, lại tiết kiệm thời gian mua sắm. 
Bể cá mini để bàn D40*R25*C25 COMBO425 T110 Giảm 230.000đ

Bể cá mini để bàn D40*R25*C25 COMBO425 T110

469.000đ 699.000đ -32%

Với phương châm luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chu đáo dành cho khách hàng, chúng tôi cho ra đời sản phẩm " Bể cá mini D40*R25*C25cm để bàn " Với bộ COMBO425 T110 vô cùng đẹp mắt, lại tiết kiệm thời gian mua sắm. 
Bể cá mini để bàn D40*R25*C25 COMBO425 LED13 WHITE Giảm 230.000đ

Bể cá mini để bàn D40*R25*C25 COMBO425 LED13 WHITE

469.000đ 699.000đ -32%

Với phương châm luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chu đáo dành cho khách hàng, chúng tôi cho ra đời sản phẩm " Bể cá mini D40*R25*C25cm để bàn " Với bộ COMBO425 LED13 WHITE vô cùng đẹp mắt, lại tiết kiệm thời gian mua sắm. 
Bể cá mini để bàn D40*R25*C25 COMBO425 LED13 MIX Giảm 220.000đ

Bể cá mini để bàn D40*R25*C25 COMBO425 LED13 MIX

479.000đ 699.000đ -31%

Với phương châm luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chu đáo dành cho khách hàng, chúng tôi cho ra đời sản phẩm " Bể cá mini D40*R25*C25cm để bàn " Với bộ COMBO425 LED13 MIX vô cùng đẹp mắt, lại tiết kiệm thời gian mua sắm. 
Bể cá mini để bàn D40*R25*C25 COMBO425 S3 Giảm 200.000đ

Bể cá mini để bàn D40*R25*C25 COMBO425 S3

499.000đ 699.000đ -28%

Với phương châm luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chu đáo dành cho khách hàng, chúng tôi cho ra đời sản phẩm " Bể cá mini D40*R25*C25cm để bàn " Với bộ COMBO425 S3 vô cùng đẹp mắt, lại tiết kiệm thời gian mua sắm. 
Bể cá mini để bàn D40*R25*C25 COMBO425 C30WHITE Giảm 240.000đ

Bể cá mini để bàn D40*R25*C25 COMBO425 C30WHITE

459.000đ 699.000đ -34%

Với phương châm luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chu đáo dành cho khách hàng, chúng tôi cho ra đời sản phẩm " Bể cá mini D40*R25*C25cm để bàn " Với bộ COMBO425 C30WHITE vô cùng đẹp mắt, lại tiết kiệm thời gian mua sắm. 
Bể cá mini để bàn D40*R25*C25 COMBO425 C30PINK Giảm 240.000đ

Bể cá mini để bàn D40*R25*C25 COMBO425 C30PINK

459.000đ 699.000đ -34%

Với phương châm luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chu đáo dành cho khách hàng, chúng tôi cho ra đời sản phẩm " Bể cá mini D40*R25*C25cm để bàn " Với bộ COMBO425 C30PINK vô cùng đẹp mắt, lại tiết kiệm thời gian mua sắm. 
Bể cá mini để bàn D40*R25*C25 COMBO425 C30RGB Giảm 240.000đ

Bể cá mini để bàn D40*R25*C25 COMBO425 C30RGB

459.000đ 699.000đ -34%

Với phương châm luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chu đáo dành cho khách hàng, chúng tôi cho ra đời sản phẩm " Bể cá mini D40*R25*C25cm để bàn " Với bộ COMBO425 C30RGB vô cùng đẹp mắt, lại tiết kiệm thời gian mua sắm. 
Bể cá mini để bàn D40*R25*C25 COMBO425 C30MIX Giảm 210.000đ

Bể cá mini để bàn D40*R25*C25 COMBO425 C30MIX

489.000đ 699.000đ -30%

Với phương châm luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chu đáo dành cho khách hàng, chúng tôi cho ra đời sản phẩm " Bể cá mini D40*R25*C25cm để bàn " Với bộ COMBO425 C30MIX vô cùng đẹp mắt, lại tiết kiệm thời gian mua sắm. 
Bể cá mini để bàn D40*R25*C25 COMBO425 C30RED Giảm 220.000đ

Bể cá mini để bàn D40*R25*C25 COMBO425 C30RED

479.000đ 699.000đ -31%

Với phương châm luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chu đáo dành cho khách hàng, chúng tôi cho ra đời sản phẩm " Bể cá mini D40*R25*C25cm để bàn " Với bộ COMBO425 C30RED vô cùng đẹp mắt, lại tiết kiệm thời gian mua sắm. 
Bể cá mini để bàn D40*R25*C25 - HỒ KIẾNG Giảm 120.000đ

Bể cá mini để bàn D40*R25*C25 - HỒ KIẾNG

279.000đ 399.000đ -30%

Với phương châm luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chu đáo dành cho khách hàng. SHOP ĐÈN HỒ CÁ CẢNH cho ra đời sản phẩm " Bể cá mini để bàn" kích thước D40*R25*C25cm vô cùng đẹp mắt.
Bể cá mini 40cm COMBO S3PLUS có KHUNG kèm phụ kiện đầy đủ Giảm 157.000đ

Bể cá mini 40cm COMBO S3PLUS có KHUNG kèm phụ kiện đầy đủ

542.000đ 699.000đ -22%

Với phương châm luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chu đáo dành cho khách hàng. SHOP ĐÈN HỒ CÁ CẢNH cho ra đời sản phẩm " Bể cá mini để bàn " Với bộ Full combo Hồ + Khung + Lọc + Đèn kèm theo phụ kiện sỏi và cây nhựa . 
Bể cá mini 40cm COMBO S3PLUS kèm phụ kiện đầy đủ Giảm 54.000đ

Bể cá mini 40cm COMBO S3PLUS kèm phụ kiện đầy đủ

445.000đ 499.000đ -10%

Với phương châm luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chu đáo dành cho khách hàng. SHOP ĐÈN HỒ CÁ CẢNH cho ra đời sản phẩm " Bể cá mini để bàn " Với bộ Full combo Hồ + Lọc + Đèn kèm theo phụ kiện sỏi và cây nhựa . 
Bể cá mini 40cm COMBO T25cm kèm phụ kiện đầy đủ Giảm 148.000đ

Bể cá mini 40cm COMBO T25cm kèm phụ kiện đầy đủ

381.000đ 529.000đ -27%

Với phương châm luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chu đáo dành cho khách hàng. SHOP ĐÈN HỒ CÁ CẢNH cho ra đời sản phẩm " Bể cá mini để bàn " Với bộ Full combo Hồ + Lọc + Đèn kèm theo phụ kiện sỏi và cây nhựa .
Bể cá mini 40cm COMBO C30MIX có KHUNG kèm phụ kiện đầy đủ Giảm 110.000đ

Bể cá mini 40cm COMBO C30MIX có KHUNG kèm phụ kiện đầy đủ

489.000đ 599.000đ -18%

Với phương châm luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chu đáo dành cho khách hàng. SHOP ĐÈN HỒ CÁ CẢNH cho ra đời sản phẩm " Bể cá mini để bàn " Với bộ Full combo Hồ + Khung + Lọc + Đèn kèm theo phụ kiện sỏi và cây nhựa . 
Bể cá mini 40cm COMBO C30RGB có KHUNG kèm phụ kiện đầy đủ Giảm 140.000đ

Bể cá mini 40cm COMBO C30RGB có KHUNG kèm phụ kiện đầy đủ

489.000đ 629.000đ -22%

Với phương châm luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chu đáo dành cho khách hàng. SHOP ĐÈN HỒ CÁ CẢNH cho ra đời sản phẩm " Bể cá mini để bàn " Với bộ Full combo Hồ + Khung + Lọc + Đèn kèm theo phụ kiện sỏi và cây nhựa . 
Bể cá mini 40cm COMBO C30PINK có KHUNG kèm phụ kiện đầy đủ Giảm 140.000đ

Bể cá mini 40cm COMBO C30PINK có KHUNG kèm phụ kiện đầy đủ

489.000đ 629.000đ -22%

Với phương châm luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chu đáo dành cho khách hàng. SHOP ĐÈN HỒ CÁ CẢNH cho ra đời sản phẩm " Bể cá mini để bàn " Với bộ Full combo Hồ + Khung + Lọc + Đèn kèm theo phụ kiện sỏi và cây nhựa . 
Bể cá mini để bàn 40cm COMBO D30 kèm phụ kiện đầy đủ Giảm 100.000đ

Bể cá mini để bàn 40cm COMBO D30 kèm phụ kiện đầy đủ

419.000đ 519.000đ -19%

Với phương châm luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chu đáo dành cho khách hàng, chúng tôi cho ra đời sản phẩm " Bể cá mini để bàn " Với bộ Full combo Hồ + Lọc + Đèn kèm theo phụ kiện sỏi và cây nhựa, vô cùng đẹp mắt, lại tiết kiệm thời gian mua sắm. 
Bể cá mini 40cm COMBO C30RED có KHUNG kèm phụ kiện đầy đủ Giảm 235.000đ

Bể cá mini 40cm COMBO C30RED có KHUNG kèm phụ kiện đầy đủ

464.000đ 699.000đ -33%

Với phương châm luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chu đáo dành cho khách hàng. SHOP ĐÈN HỒ CÁ CẢNH cho ra đời sản phẩm " Bể cá mini để bàn " Với bộ Full combo Hồ + Khung + Lọc + Đèn kèm theo phụ kiện sỏi và cây nhựa . 
Bể cá mini 40cm COMBO C30RED kèm phụ kiện đầy đủ Giảm 280.000đ

Bể cá mini 40cm COMBO C30RED kèm phụ kiện đầy đủ

419.000đ 699.000đ -40%

Với phương châm luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chu đáo dành cho khách hàng. SHOP ĐÈN HỒ CÁ CẢNH cho ra đời sản phẩm " Bể cá mini để bàn " Với bộ Full combo Hồ + Lọc + Đèn kèm theo phụ kiện sỏi và cây nhựa . 
Bể cá mini 40cm HỒ KIẾNG và PHỤ KIỆN có KHUNG Giảm 109.000đ

Bể cá mini 40cm HỒ KIẾNG và PHỤ KIỆN có KHUNG

290.000đ 399.000đ -27%

Với phương châm luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chu đáo dành cho khách hàng. Chúng tôi cho ra đời sản phẩm " Bể cá mini để bàn " Với bộ HỒ KIẾNG và PHỤ KIỆN có KHUNG  
Bể cá mini 40cm HỒ + LỌC kèm phụ kiện đầy đủ Giảm 100.000đ

Bể cá mini 40cm HỒ + LỌC kèm phụ kiện đầy đủ

269.000đ 369.000đ -27%

Với phương châm luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chu đáo dành cho khách hàng. Chúng tôi cho ra đời sản phẩm " Bể cá mini để bàn " Với bộ HỒ KIẾNG + LỌC kèm theo phụ kiện đầy đủ.
Bể cá mini 40cm HỒ KIẾNG và PHỤ KIỆN đầy đủ Giảm 100.000đ

Bể cá mini 40cm HỒ KIẾNG và PHỤ KIỆN đầy đủ

199.000đ 299.000đ -33%

Với phương châm luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chu đáo dành cho khách hàng. Chúng tôi cho ra đời sản phẩm " Bể cá mini để bàn " Với bộ HỒ KIẾNG và PHỤ KIỆN  kèm theo đầy đủ.
Bể cá mini để bàn 40cm COMBO C30WHITE có Khung Giảm 220.000đ

Bể cá mini để bàn 40cm COMBO C30WHITE có Khung

479.000đ 699.000đ -31%

Với phương châm luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chu đáo dành cho khách hàng, chúng tôi cho ra đời sản phẩm " Bể cá mini để bàn " Với bộ Full combo Hồ + Lọc + Đèn kèm theo phụ kiện sỏi và cây nhựa, vô cùng đẹp mắt, lại tiết kiệm thời gian mua sắm. 
Bể cá mini để bàn 40cm COMBO D30 có Khung Giảm 200.000đ

Bể cá mini để bàn 40cm COMBO D30 có Khung

499.000đ 699.000đ -28%

Với phương châm luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chu đáo dành cho khách hàng, chúng tôi cho ra đời sản phẩm " Bể cá mini để bàn " Với bộ Full combo Hồ + Lọc + Đèn kèm theo phụ kiện sỏi và cây nhựa, vô cùng đẹp mắt, lại tiết kiệm thời gian mua sắm. 
Bể cá mini để bàn 40cm COMBO MIX có Khung Giảm 170.000đ

Bể cá mini để bàn 40cm COMBO MIX có Khung

529.000đ 699.000đ -24%

Với phương châm luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chu đáo dành cho khách hàng, chúng tôi cho ra đời sản phẩm " Bể cá mini để bàn " Với bộ Full combo Hồ + Lọc + Đèn kèm theo phụ kiện sỏi và cây nhựa, vô cùng đẹp mắt, lại tiết kiệm thời gian mua sắm. 
Bể cá mini để bàn 40cm COMBO WHITE có Khung Giảm 100.000đ

Bể cá mini để bàn 40cm COMBO WHITE có Khung

499.000đ 599.000đ -16%

Với phương châm luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chu đáo dành cho khách hàng, chúng tôi cho ra đời sản phẩm " Bể cá mini để bàn " Với bộ Full combo Hồ + Lọc + Đèn kèm theo phụ kiện sỏi và cây nhựa, vô cùng đẹp mắt, lại tiết kiệm thời gian mua sắm. 
Bể cá mini 40cm COMBO C30MIX Giảm 90.000đ

Bể cá mini 40cm COMBO C30MIX

409.000đ 499.000đ -18%

Với phương châm luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chu đáo dành cho khách hàng, chúng tôi cho ra đời sản phẩm " Bể cá mini để bàn " Với bộ Full combo Hồ + Lọc + Đèn kèm theo phụ kiện sỏi và cây nhựa, vô cùng đẹp mắt, lại tiết kiệm thời gian mua sắm. 
Bể cá mini 40cm C30RGB đầy đủ phụ kiện Giảm 111.000đ

Bể cá mini 40cm C30RGB đầy đủ phụ kiện

388.000đ 499.000đ -22%

Với phương châm luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chu đáo dành cho khách hàng. Chúng tôi cho ra đời sản phẩm " Bể cá mini để bàn " Với bộ Full combo Hồ + Lọc + Đèn kèm theo phụ kiện sỏi và cây nhựa . 
Bể cá mini để bàn 40cm COMBO C30WHITE Giảm 120.000đ

Bể cá mini để bàn 40cm COMBO C30WHITE

379.000đ 499.000đ -24%

Với phương châm luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chu đáo dành cho khách hàng. Chúng tôi cho ra đời sản phẩm " Bể cá mini để bàn " Với bộ Full combo Hồ + Lọc + Đèn kèm theo phụ kiện sỏi và cây nhựa. 
Bể cá mini 40cm COMBO C30PINK Giảm 120.000đ

Bể cá mini 40cm COMBO C30PINK

379.000đ 499.000đ -24%

Với phương châm luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chu đáo dành cho khách hàng. SHOP ĐÈN HỒ CÁ CẢNH cho ra đời sản phẩm " Bể cá mini để bàn " Với bộ Full combo Hồ + Lọc + Đèn kèm theo phụ kiện sỏi và cây nhựa . 
Bể cá mini 40cm COMBO MIX đầy đủ đèn, lọc, phụ kiện Giảm 110.000đ

Bể cá mini 40cm COMBO MIX đầy đủ đèn, lọc, phụ kiện

429.000đ 539.000đ -20%

 Trong khoảng thời gian gần đây, những người làm văn phòng, hay tại góc làm việc ở nhà, cũng muốn trang trí thêm bằng những hồ cá mini nhỏ xinh. Sản phẩm " Bể cá mini để bàn " được ra đời với bộ Full combo Hồ + Lọc + Đèn 3 chế độ màu kèm theo phụ kiện sỏi và cây nhựa rất xinh xắn và bắt mắt.
Bể cá mini 40cm COMBO WHITE đầy đủ đèn, lọc, phụ kiện Giảm 140.000đ

Bể cá mini 40cm COMBO WHITE đầy đủ đèn, lọc, phụ kiện

399.000đ 539.000đ -25%

Trong khoảng thời gian gần đây, những người làm văn phòng, hay tại góc làm việc ở nhà, cũng muốn trang trí thêm bằng những hồ cá mini nhỏ xinh. Sản phẩm " Bể cá mini để bàn " được ra đời với bộ Full combo Hồ + Lọc + Đèn full trắng kèm theo phụ kiện sỏi và cây nhựa rất xinh xắn và bắt mắt.
Xem thêm ››
Cọ Vệ Sinh Chùi Rửa Ống IN-OUT giúp vệ sinh ống nước hồ cá Giảm 20.000đ

Cọ Vệ Sinh Chùi Rửa Ống IN-OUT giúp vệ sinh ống nước hồ cá

59.000đ 79.000đ -25%

Dụng cụ dùng để vệ sinh đường ống dẫn nước cho hồ bể cá cảnh đặc biệt hiệu quả khi chà rửa các ống uống cong như hình chữ U được làm bằng chất liệu thép không gỉ dạng lò xo dễ dàng uống cong mà không bị biến dạng.
Kẹp Bảo Vệ Góc Hồ Cá Cảnh nhiều kích thước - Tránh Va Chạm Vào Góc Nhọn Của Hồ Giảm 4.000đ

Kẹp Bảo Vệ Góc Hồ Cá Cảnh nhiều kích thước - Tránh Va Chạm Vào Góc Nhọn Của Hồ

5.000đ 9.000đ -44%

  Kẹp Bảo Vệ Góc Hồ Cá - Tránh Va Chạm Vào Góc Nhọn Của Hồ chất liệu silicon dẻo, trong suốt, độ đàn hồi cao. Thiết kế bo góc giúp giảm thiểu nguy hiểm gây ra khi va chạm kẹp 2 đường góc bể giúp gia tăng kết cấu, độ cứng thành bể cao hơn
NHÍP THUỶ SINH inox 304 DÀI 38cm dành cho bể cá cảnh, thuỷ sinh Giảm 20.000đ

NHÍP THUỶ SINH inox 304 DÀI 38cm dành cho bể cá cảnh, thuỷ sinh

49.000đ 69.000đ -28%

NHÍP THUỶ SINH DÀI 38cm chất liệu inox 304 dày chắc sử dụng cho bể cá cảnh, thuỷ sinh.
NHÍP THUỶ SINH inox 304 DÀI 27cm dành cho bể cá cảnh, thuỷ sinh Giảm 14.000đ

NHÍP THUỶ SINH inox 304 DÀI 27cm dành cho bể cá cảnh, thuỷ sinh

35.000đ 49.000đ -28%

NHÍP THUỶ SINH DÀI 27cm chất liệu inox 304 dày chắc sử dụng cho bể cá cảnh, thuỷ sinh.
Đồ Chơi Bằng Gốm Cho Tép Cảnh Trang trí hồ cá Giảm 5.000đ

Đồ Chơi Bằng Gốm Cho Tép Cảnh Trang trí hồ cá

60.000đ 65.000đ -7%

Đồ chơi cho tép bằng gốm giúp tép tránh stress lại vừa trang trí bể thêm sinh động.
Đồ Chơi Bằng Gốm hình ĐẦU LÂU Cho Tép Cảnh Trang trí hồ cá Giảm 15.000đ

Đồ Chơi Bằng Gốm hình ĐẦU LÂU Cho Tép Cảnh Trang trí hồ cá

75.000đ 90.000đ -16%

Đồ chơi cho tép bằng gốm giúp tép tránh stress lại vừa trang trí bể thêm sinh động.
Đồ Chơi Bằng Gốm Cho Tép Cảnh Trang trí hồ cá Giảm 10.000đ

Đồ Chơi Bằng Gốm Cho Tép Cảnh Trang trí hồ cá

55.000đ 65.000đ -15%

Đồ chơi cho tép bằng gốm giúp tép tránh stress lại vừa trang trí bể thêm sinh động.
Đồ Chơi Bằng Gốm hình CHIẾC BÌNH Cho Tép Cảnh Trang trí hồ cá Giảm 10.000đ

Đồ Chơi Bằng Gốm hình CHIẾC BÌNH Cho Tép Cảnh Trang trí hồ cá

45.000đ 55.000đ -18%

Đồ chơi cho tép bằng gốm giúp tép tránh stress lại vừa trang trí bể thêm sinh động.
Đã thêm vào giỏ hàng